2017. február 28., kedd

Német nemzetiségi óvodapedagógus

Romonyai Óvoda és Bölcsőde
                       
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Romonyai Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde

német nemzetiségi óvodapedagógus
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2017.05.02-2019.04.15 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7743 Romonya, Béke utca 40.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
német nemzetiségi óvodapedagógusi munkakör betöltése
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
         Főiskola, német nemzetiségi óvodapedagógus,
         Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, anyanyelvi szintű nyelvtudás,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
         Főiskola, német nemzetiségi óvodapedagógus,
         Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
         Német nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga, anyanyelvi szintű nyelvtudás,
         német nemzetiségi nevelésben, oktatásban szerzett tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
         önéletrajz
         végzettséget igazoló okirat, vagy annak másolata
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. május 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 31.
A pályázatok benyújtásának módja:
         Postai úton, a pályázatnak a Romonyai Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (7743 Romonya, Béke utca 40. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 48-1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: német nemzetiségi óvodapedagógus.
vagy
         Elektronikus úton Riesz Adrienn részére a romonya.ovoda@index.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 25.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
         honlapon - 2017. március 3.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.romonyaiovoda.blogspot.com honlapon szerezhet.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése